tajemniceoperyscena

Opera Śląska odkrywa swoje tajemnice

20.06.2020

Opera Śląska w Bytomiu przygotowała w związku ze swoim jubileuszem 75-lecia cykl kilkuminutowych opowieści o tajemnicach teatru, między innymi o solistach, chórze, balecie i orkiestrze.

Anna Borucka – solistka Opery Śląskiej, mezzosopran
Franck Chastrusse Colombier – kierownik muzyczny Opery Śląskiej
Aleksandra Piotrowska-Zaręba, solistka i zastępca kierownika Baletu Opery Śląskiej
Krystyna Krzyżanowska-Łoboda – kierownik Chóru Opery Śląskiej

Największe tajemnice jednak kryje wszystko, co dzieje się za kulisami i w pracowniach teatru. Scenograf odpowiada za oprawę plastyczną spektaklu. Do jego zadań należy także określenie, jak ma wyglądać oświetlenie, dekoracje, rekwizyty i kostiumy. Ściśle współpracuje z reżyserem, kostiumografem, reżyserem światła. 

Dagmara Walkowicz-Goleśny, senograf Opery Śląskiej
Barbara Puszczewicz – magazyn kostiumów Opery Śląskiej
Małgorzata Słoniowska, kostiumograf Opery Śląskiej

Asystent reżysera nadzoruje przygotowanie artystów, sprawdza scenografię, kostiumy, rekwizyty, a także gotowość ekipy technicznej. 

Bernadeta Maćkowiak, asystent reżysera Opery Śląskiej

Inspicjent odpowiada za koordynację i zgodność z planem przebiegu przedstawienia, czuwa nad techniczną i organizacyjną stroną spektaklu. Sufler, nazywany też kołem ratunkowym, podpowiada aktorowi lub śpiewakowi pierwsze słowa tekstu na kilka sekund przed ich wypowiedzeniem. 

Jadwiga Bacik, inspicjentka Opery Śląskiej
Krystyna Siedlik, sufler, inspicjentka Opery Śląskiej

Wszystkie informacje i nagrania wideo znajdują się na portalu internetowym Opery Śląskiej w Bytomiu.