Ketevan Chuntishvili, fot. Piotr Droździk

Zwycięzcy XIX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

3.09.2021, Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz, KKP

PATRONAT PORTALU MUZYCZNEGO ORFEO

Międzynarodowe jury pod przewodnictwem Małgorzaty Walewskiej przyznało tuż przed północą 3 września nagrody, wyróżnienia i nagrody specjalne w XIX Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu. Pula wynosiła 97 tysięcy złotych. Fundatorami nagród pieniężnych są: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Fundacja ORFEO im. Bogusława Kaczyńskiego w Warszawie, Burmistrz Starego Sącza oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Ketevan Chuntishvili (na zdjęciu), sopran z Gruzji, absolwentka Wydziału Dramatu i Mediów Uniwersytetu Muzycznego w Hanowerze, w klasie Marka Rzepki, otrzymała II nagrodę (15 tys. zł) w kategorii głosów żeńskich na XIX Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu. Ponadto artystka ta dostała nagrodę (2 tys. zł) za najlepsze wykonanie utworu Mozarta.

David Roy, fot. Piotr Droździk

W kategorii głosów męskich II nagrodę (15 tys. zł) otrzymał David Roy, baryton z Polski, absolwent studiów licencjackich na kierunku wokalistyka w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, w klasie Adama Zdunikowskiego.

Pierwszych nagród zarówno w kategorii żeńskiej jak i męskiej – nie przyznano.

Tuż przed północą jury ogłosiło wyniki XIX Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu. Byliście wspaniali, choć bardzo zdenerwowani. Mieliśmy więc do podjęcia trudne decyzje – zwracała się do uczestników Konkursu Małgorzata Walewska, przewodnicząca jury.

I rzeczywiście finał był bardzo stresujący dla uczestników. Czuło się zdenerwowanie występujących, niektórzy nawet mówili, że jest to wojna nerwów. Jestem szczęśliwa, nie spodziewałam się. Bardzo się cieszę. To wielkie wyróżnienie dla mnie – mówiła tuż po ogłoszeniu wyników Ketevan Chuntishvili. To mój pierwszy konkurs. Namówił mnie do niego mój polski profesor śpiewu – podkreślała.

Czuję radość i satysfakcję, że tak tytaniczny wysiłek został doceniony. Byliśmy bardzo zdenerwowani. Teraz dopiero zaczyna to z nas schodzić – mówił David Roy.

Maria Polańska, fot. Piotr Droździk

W kategorii głosów żeńskich dwie III nagrody, po 8 tys. zł. każda powędrowały do Marii Polańskiej (mezzosopran, Polska) oraz do Andżeliki Wiśniewskiej (mezzosopran, Polska).

Andżelika Wiśniewska, fot. Piotr Droździk

Jury przyznało także dwie III nagrody w kategorii głosów męskich po 8 tys. zł. każda.

Stanisław Napierała, fot. Piotr Droździk

Otrzymali je: Stanisław Napierała (tenor, Polska) – również laureat Nagrody ORFEO im. Bogusława Kaczyńskiego w wysokości 5 tysięcy złotych – i Jakub Szmidt (bas, Polska).

Jakub Szmidt, fot. Piotr Droździk

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia w wysokości po 4 tys. zł. dla: Justyny Bluj (sopran, Polska); Olgi Dyadiv (sopran, Ukraina); Zuzanny Nalewajek (mezzosopran, Polska); Karola Skwary (bas, Polska).

Piątkowy finał Konkursu, w którym wzięło udział 13 artystów, w tym 11 z Polski, wzbudził wiele emocji. Artyści o zwycięstwo walczyli, występując – z powodu pandemii – z towarzyszeniem fortepianu, a nie jak zazwyczaj, orkiestry. Wykonywali po dwie arie operowe wybrane przez siebie z listy konkursowej.

Artystów oceniało jury złożone ze śpiewaków, agentów operowych, pedagogów i przedstawicieli instytucji muzycznych, w którym obok przewodniczącej Małgorzaty Walewskiej zasiadali: Michael Barobeck, dyrektor castingu Opery w Grazu; Franziska Hunke, menedżerka prowadząca agencję artystyczną Artista International; Rebekah Rota, sopranistka i reżyserka, zastępca dyrektora Opery Badisches Staatstheater w Karlsruhe; Dariusz Stachura, śpiewak oraz dyrektor naczelny Teatru Wielkiego w Łodzi i Wojciech Maciejowski, wokalista, pedagog, profesor prowadzący klasę śpiewu w Akademii Muzycznej w Poznaniu (sekretarz jury).

Jury rozdzieliło wiele innych nagród i wyróżnień. Pula nagród tegorocznego Konkursu wyniosła 97 tys. zł.

Tu można zobaczyć i usłyszeć wszystkich finalistów.

PROTOKÓŁ jury
XIX Międzynarodowego Konkursu
Sztuki Wokalnej im.
Ady Sari w Nowym Sączu

Minutes of the Jury
of the 19th Ada Sari International Vocal Artistry Competition in Nowy Sącz

Jury w składzie: Małgorzata Walewska – przewodnicząca, Michael Barobeck, Franziska Hunke, Rebekah Rota, Dariusz Stachura oraz Wojciech Maciejowski – sekretarz, przyznało następujące nagrody:

Jury composed of: Małgorzata Walewska – the Chairman, Michael Barobeck, Franziska Hunke, Rebekah Rota, Dariusz Stachura and Wojciech Maciejowski – the Secretary, awarded the following awards:

NAGRODY

AWARDS

PIERWSZA NAGRODA W KATEGORII GŁOSÓW ŻEŃSKICH

FIRST AWARD IN THE CATEGORY OF FEMALE VOICES

NIE PRZYZNANO

THE PRIZE WAS NOT AWARDED

DRUGA NAGRODA W KATEGORII GŁOSÓW ŻEŃSKICH W WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ

SECOND AWARD IN THE CATEGORY OF FEMALE VOICES IN THE AMOUNT OF PLN 15,000

Ketevan CHUNTISHVILI, Gruzja, sopran

Ketevan CHUNTISHVILI, Georgia, soprano

DWIE TRZECIE NAGRODY W KATEGORII GŁOSÓW ŻEŃSKICH W WYSOKOŚCI 8.000 ZŁ KAŻDA

TWO THIRD AWARDS IN THE CATEGORY OF FEMALE VOICES IN THE AMOUNT OF PLN 8,000 EACH

Maria POLAŃSKA, Polska, mezzosopran

Maria POLAŃSKA, Poland, mezzo-soprano

Andżelika WIŚNIEWSKA, Polska, mezzosopran

Andżelika WIŚNIEWSKA, Poland, mezzo-soprano

PIERWSZA NAGRODA W KATEGORII GŁOSÓW MĘSKICH

FIRST AWARD IN THE CATEGORY OF MALE VOICES

NIE PRZYZNANO

THE PRIZE WAS NOT AWARDED

DRUGA NAGRODA W KATEGORII GŁOSÓW MĘSKICH W WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ

SECOND AWARD IN THE CATEGORY OF MALE VOICES IN THE AMOUNT OF PLN 15,000

David ROY, Polska, baryton

David ROY, Poland, baritone

DWIE TRZECIE NAGRODY W KATEGORII GŁOSÓW MĘSKICH W WYSOKOŚCI 8.000 ZŁ KAŻDA

TWO THIRD AWARDS IN THE CATEGORY OF MALE VOICES IN THE AMOUNT OF PLN 8,000 EACH

Stanisław NAPIERAŁA, Polska, tenor

Stanisław NAPIERAŁA, Poland, tenor

Jakub SZMIDT, Polska, bas

Jakub SZMIDT, Poland, bass

4 WYRÓŻNIENIA W WYSOKOŚCI PO 4.000 ZŁ KAŻDE

4 HONORABLE MENTIONS IN THE AMOUNT OF PLN 4.000 EACH

Justyna BLUJ, Polska, sopran

Justyna BLUJ, Poland, soprano

Olga DYADIV, Ukraina, sopran

Olga DYADIV, Ukraine, soprano

Zuzanna NALEWAJEK, Polska, mezzosopran

Zuzanna NALEWAJEK, Poland, mezzo-soprano

Karol SKWARA, Polska, bas

Karol SKWARA, Poland, bass

NAGRODY SPECJALNE

SPECIAL AWARDS

NAGRODA W WYSOKOŚCI 3.000 ZŁ ZA WYBITNE WYKONANIE CYKLU PIEŚNI

AWARD IN THE AMOUNT OF PLN 3,000 FOR AN OUTSTANDING PERFORMANCE OF A  SONG CYCLE

Zoya PETROVA za wykonanie pieśni Sergiusza Rachmaninowa

Zoya PETROVA for performance of the Art Songs of Sergey Rachmaninoff

NAGRODA W WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ ZA WYBITNE WYKONANIE UTWORU POLSKIEGO

AWARD IN THE AMOUNT OF PLN 2,000 FOR AN OUTSTANDING PERFORMANCE OF A POLISH PIECE

Zuzanna NALEWAJEK za wykonanie utworu Mieczysława Weinberga Żydek do słów Juliana Tuwima z cyklu Biblia Cygańska op. 57 nr 2

Zuzanna NALEWAJEK for her performance of Mieczysław Weinberg’s Żydek (The Jew) to words by Julian Tuwim from the cycle The Gypsy Bible op. 57 No. 2

NAGRODA W WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ ZA NAJLEPSZE WYKONANIE UTWORU WOLFGANGA AMADEUSZA MOZARTA

AWARD IN THE AMOUNT OF PLN 2,000 FOR THE BEST PERFORMANCE OF A PIECE BY WOLFGANG AMADEUS MOZART

Ketevan CHUNTISHVILI za wykonanie recytatywu i arii Hrabiny z opery Le nozze di Figaro

Ketevan CHUNTISHVILI for the performance of the recitative and aria of the Countess from the opera Le nozze di Figaro

NAGRODA W WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ ZA NAJLEPSZE WYKONANIE UTWORU KOMPOZYTORA URODZONEGO PO 1950 ROKU

AWARD IN THE AMOUNT OF PLN 2,000 FOR THE BEST PERFORMANCE OF A PIECE BY A COMPOSER BORN AFTER 1950

Michał JANICKI za wykonanie utworu Marcina Piotra Łopackiego Lament Adama do słów Michała Janickiego op. 92

Michał JANICKI for the performance of Marcin Piotr Łopacki’s Lament of Adam to words by Michał Janicki op. 92

NAGRODA IM. ADY SARI W WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ DLA OBIECUJĄCEGO SOPRANU

ADA SARI DEVELOPMENT AWARD IN THE AMOUNT OF PLN 2,000

Olga DYADIV

Fundatorem Nagrody jest Burmistrz Miasta Starego Sącza.

Founder of the Prize is the Mayor of Stary Sącz City.

NAGRODA W WYSOKOŚCI 3.000 ZŁ DLA WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ PIANISTY – AKOMPANIATORA

AWARD IN THE AMOUNT OF PLN 3.000 FOR AN OUTSTANDING PIANIST – ACCOMPANIST

Dominika PESZKO

NAGRODA ORFEO IM. BOGUSŁAWA KACZYŃSKIEGO DLA NAJLEPSZEGO TENORA KONKURSU W WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ, OPIEKA MEDIALNA PORTALU MUZYCZNEGO ORFEO I WYSTĘP NA IV FESTIWALU IM. BOGUSŁAWA KACZYŃSKIEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ WE WRZEŚNIU 2022 ROKU

ORFEO BOGUSŁAW KACZYŃSKI AWARD FOR THE BEST POLISH VOICE IN THE AMOUNT OF PLN 5.000, MEDIA PATRONAGE OF THE ORFEO MUSIC PORTAL AND A PERFORMANCE AT THE IVth BOGUSŁAW KACZYŃSKI FESTIVAL IN BIAŁA PODLASKA IN SEPTEMBER 2022

Stanisław NAPIERAŁA

Fundatorem nagrody jest Fundacja ORFEO im. Bogusława Kaczyńskiego w Warszawie.

The award is funded by the Bogusław Kaczyński ORFEO Foundation in Warsaw.

NAGRODA AKADEMII OPEROWEJ TEATRU WIELKIEGO – OPERY NARODOWEJ W WARSZAWIE W POSTACI UDZIAŁU LAUREATA W WARSZTATACH AKADEMII OPEROWEJ W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2021/2022 W TERMINIE DO UZGODNIENIA – PRZYJĘCIE NAGRODY ZA APROBATĄ PROWADZĄCYCH PEDAGOGÓW

AWARD OF THE OPERA ACADEMY OF THE GRAND THEATER – NATIONAL OPERA IN WARSAW IN THE FORM OF THE PRIZE-WINNER’S PARTICIPATION IN THE OPERA ACADEMY WORKSHOPS IN THE ARTISTIC SEASON 2021/2022 WITHIN THE DEADLINE TO BE AGREED – ACCEPTANCE OF THE AWARD WITH THE APPROVAL OF THE LEADING EDUCATORS

Stanisław NAPIERAŁA
David ROY

NAGRODY DYREKTORA TEATRU WIELKIEGO W ŁODZI W POSTACI ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W KONCERCIE LAUREATÓW MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU SZTUKI WOKALNEJ IM. ADY SARI W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2021/2022

AWARDS OF THE DIRECTOR OF THE GREAT THEATRE IN ŁÓDŹ IN THE FORM OF AN INVITATION TO PARTICPATE IN THE CONCERT OF WINNERS OF THE ADA SARI VOCAL ARTISTRY COMPETITION IN THE ARTISTIC SEASON 2021/2022

Ketevan CHUNTISHVILI

Justyna BLUJ

Olga DYADIV

Zuzanna NALEWAJEK

Maria POLAŃSKA

Andżelika WIŚNIEWSKA

Stanisław NAPIERAŁA

Karol SKWARA

David ROY

Jakub SZMIDT

NAGRODA WARSZAWSKIEJ OPERY KAMERALNEJ W POSTACI ZAPROSZENIA LAUREATA DO UDZIAŁU W SPEKTAKLU LUB KONCERCIE W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2021/2022 lub 2022/2023

AWARD OF THE WARSAW CHAMBER OPERA IN THE FORM OF AN INVITATION OF THE PRIZE-WINNER TO PARTICPATE IN A PERFORMANCE OR A CONCERT IN THE 2021/2022 OR 2022/2023 ARTISTIC SEASON

Stanisław NAPIERAŁA

NAGRODA DYREKTORA FILHARMONII ZIELONOGÓRSKIEJ IM. TADEUSZ BAIRDA DLA WYRÓŻNIAJĄCEGO SIĘ FINALISTY (KATEGORIA: GŁOS MĘSKI) W POSTACI ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W KONCERCIE W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2021/2022 lub 2022/2023

AWARD OF THE DIRECTOR OF TADEUSZ BAIRD ZIELONA GÓRA PHILHARMONIC FOR THE OUTSTANDING FINALIST (CATEGORY: MALE VOICE) IN THE FORM OF AN INVITATION TO PARTICIPATE IN THE CONCERT IN THE ARTISTIC SEASON 2021/2022 OR 2022/2023

Jakub SZMIDT

6 NAGRÓD W POSTACI BIŻUTERII DLA 3 FINALISTEK ORAZ 3 FINALISTÓW KONKURSU UFUNDOWANYCH PRZEZ SKLEP JUBILERSKI SEZAM BOGDAN BUCZEK W NOWYM SĄCZU

6 JEWELRY AWARDS FOR 3 FINALISTS – FEMALE VOICES AND 3 FINALISTS – MALE VOICES FOUNDED BY SEZAM BOGDAN BUCZEK JEWELRY STORE IN NOWY SĄCZ

Justyna BLUJ

Dominika STEFAŃSKA

Sylwia ZIÓŁKOWSKA

David ROY

Maksymilian SKIBA

Karol SKWARA

Wartości nagród są podane w kwotach brutto. Fundatorami nagród pieniężnych są: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Fundacja ORFEO im. Bogusława Kaczyńskiego w Warszawie, Burmistrz Starego Sącza oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

The values of the prizes are given in gross amounts. The cash prizes are funded by: Ministry of Culture, National Heritage and Sport, the Bogusław Kaczyński ORFEO Foundation in Warsaw, Mayor of Stary Sącz and SOKÓŁ Małopolska Cultural Centre in Nowy Sącz.

Nowy Sącz, 3 września 2021 r.

Nowy Sącz, 3 September 2021.

Podpisy:

Signatures:

Sekretarz jury Przewodnicząca jury

Secretary of the Jury Chairman of the Jury

Wojciech Maciejowski Małgorzata Walewska

Od kilku lat dostrzegam ogromny potencjał adeptów sztuki wokalnej. Mamy piękne głosy w Polsce, a wielu artystów śpiewa na wysokim poziomie, no może jeszcze nie światowym, ale przynajmniej europejskim – mówił Dariusz Stachura, juror. Poziom artystyczny konkursu był bardzo wyrównany. Życzymy wszystkim artystom sukcesów – dodawał.

Wieczorem, o godz. 19:00, w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu rozpocznie się koncert laureatów, podczas którego zwycięzcom zostaną wręczone nagrody. Koncert będzie transmitowany online na stronie: www.adasari.pl oraz na kanale YouTube Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, organizatora Konkursu.