Bach_Od_ucha_do_ucha

BACH na rurkę i trzy dzwonki

10.06.2020, KKP

Centrum Edukacji Muzycznej NOSPR w Katowicach jest z konieczności dostępne wyłącznie w Internecie, ale za to zaskakuje nas ciekawymi nagraniami dla młodych melomanów.

Oto cykl “Od ucha do ucha”.

Aleksandra Batog i Mikołaj pokazują nam, jak melodia B-A-C-H, na którą składa się nazwisko jednego z najwybitniejszych kompozytorów, brzmi na różnych instrumentach:

Warto przypomnieć, że motyw składający się z dźwięków B-A-C-H pojawia się w notacji muzycznej w wielu utworach Jana Sebastiana Bacha, między innymi w pierwszej fudze pierwszej części Das Wohltemperiertes Clavier, ostatnim, niedokończonym Contrapunctus w dziele Kunst der Fuge oraz w Kyrie z Mszy h-moll. Ten motyw wielokrotnie wykorzystywali później inni kompozytorzy, między innymi Franz Liszt

czy Mikołaj Rimski-Korsakow:

A tu, w ramach wcześniejszej lekcji “Od ucha do ucha” można usłyszeć, jak brzmi pizzicato na skrzypcach oraz jakie dźwięki wydają flet poprzeczny i flet piccolo: