REKLAMA

12 tysięcy dla laureata I Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego im. Bogusława Kaczyńskiego

O Grand Prix w kwocie 12 tysięcy złotych (równowartość ok. 2 600 euro) walczyć będą uczestnicy I Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego im. Bogusława Kaczyńskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużono do 8 czerwca 2023 roku. Konkurs odbędzie się 16 i 17 czerwca w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Białej Podlaskiej.

Przewodniczącym jury jest rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, wybitny akordeonista prof. dr hab. Klaudiusz Baran. Grand Prix ufundowane przez Fundację ORFEO im. Bogusława Kaczyńskiego w Warszawie wynosi 12 tysięcy złotych. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk. Realizacją konkursu zajął się Waldemar Robak, dyrektor ZSM w Białej Podlaskiej. Ten muzyk, pedagog i znakomity menedżer kultury, pracuje w bialskiej szkole muzycznej od 1986 r., a od 1997 r. pełni funkcję dyrektora. Pomysłodawcą konkursu jest przewodniczący rady Fundacji ORFEO Zbigniew Napierała.

Klaudiusz Baran © archiwum prywatne
Klaudiusz Baran © archiwum prywatne

Konkurs swoim zasięgiem obejmuje kraje: Polska, Ukraina, Litwa, Estonia i Słowacja. Skierowany jest do uczniów szkół muzycznych II stopnia oraz akademii muzycznych. Jego ideą jest propagowanie muzyki akordeonowej, akordeonowej sztuki wykonawczej i dorobku artystycznego młodzieży na drodze edukacji muzycznej. Patron konkursu i festiwalu, honorowy obywatel Białej Podlaskiej Bogusław Kaczyński, uczył się gry na akordeonie i fortepianie. Przez całe dorosłe życie propagował miłość do opery i muzyki klasycznej. 

Przewodniczący jury prof. dr hab. Klaudiusz Baran, jako pierwszy akordeonista w Polsce otrzymał nagrodę Fryderyka. Wystąpi w Białej Podlaskiej razem z orkiestrą Lwowskiej Opery Narodowej, prowadzoną przez jej dyrektora artystycznego Ivana Cherednichenko, w Dniu Niepodległości Ukrainy 24 sierpnia 2023 roku, podczas 5. Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego.

Jurorzy: Piotr Chołołowicz (©archiwum artysty), Elżbieta Rosińska (© Bartosz Kołaczkowski), Volodymyr Runchak podczas lekcji mistrzowskich (© archiwum artysty)
Jurorzy: Piotr Chołołowicz (©archiwum artysty), Elżbieta Rosińska (© Bartosz Kołaczkowski),
Volodymyr Runchak podczas lekcji mistrzowskich (© archiwum artysty)

W jury konkursu zasiądą również: prof. dr hab. Piotr Chołołowicz z Akademii Muzycznej w Katowicach (pełni funkcję kierownika katedry akordeonu), prof. dr hab. Elżbieta Rosińska reprezentująca Akademię Muzyczną w Gdańsku(zapraszana do jury konkursów w Polsce, Słowacji, Chorwacji i na Litwie) oraz prof. Volodymyr Runchak z Kijowa (ukraiński akordeonista, dyrygent i kompozytor). 

Laureat Grand Prix I Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego wystąpi na finałowej gali 5. Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego w Amfiteatrze w Białej Podlaskiej w niedzielę 27 sierpnia 2023 roku. Podczas jubileuszowego koncertu w reżyserii Krzysztofa Korwina-Piotrowskiego zaśpiewają gwiazdy opery, operetki i musicalu: Grażyna Brodzińska, Wioletta Białk, Jakub Milewski i Adam Sobierajski, a Orkiestrę Straussowską ORFEUM poprowadzi skrzypek i dyrygent Mieczysław Smyda. 

Krzysztof Korwin-Piotrowski, Adam Dudek i Katarzyna Sanocka, gala „Wielka sława Bogusława” © Ewa Filipiuk
Krzysztof Korwin-Piotrowski, Adam Dudek i Katarzyna Sanocka, gala „Wielka sława Bogusława” © Ewa Filipiuk

Mecenasami konkursu są: Miasto Biała Podlaska oraz Fundacja ORFEO im. Bogusława Kaczyńskiego w Warszawie. 

Regulamin Konkursu znajduje się na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polski i można przeczytać go tutaj.

Biała Podlaska: Wernisaż wystawy „Bogusław Kaczyński z Białej Podlaskiej w Świat” | Radio Biper

REGULAMIN
I Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej

1. Organizatorami I Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej są: Zespół Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Białej Podlaskiej, Fundacja ORFEO, Prezydent Miasta Biała Podlaska.

2. Konkurs swoim zasięgiem obejmuje kraje: Polska, Ukraina, Litwa, Estonia i Słowacja. Skierowany jest do uczniów szkół muzycznych II stopnia oraz akademii muzycznych. Ideą konkursu jest propagowanie muzyki akordeonowej, akordeonowej sztuki wykonawczej i dorobku artystycznego młodzieży na drodze edukacji muzycznej.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 16-17 czerwca 2023 roku w następujących kategoriach:

Soliści:
• Kat. I – uczniowie uczęszczający do klas I-II szkół muzycznych II stopnia – czas programu max. 7 minut
• Kat. II – uczniowie uczęszczający do klas III-IV szkół muzycznych II stopnia – czas programu max. 10 minut
• Kat. III – uczniowie uczęszczający do klas V-VI szkół muzycznych II stopnia – czas programu max. 10 minut
• Kat. IV – studenci uczelni wyższych czas programu max. 12 minut

Zespoły kameralne:
• Kat. A – duety jednorodne i niejednorodne ze szkół muzycznych II stopnia – czas programu max. 10 minut
• Kat. B – zespoły dowolne do max. 5 osób (trio, kwartet, kwintet) ze szkół muzycznych II stopnia, gdzie akordeon pełni rolę wiodącą – czas programu max. 10 minut
• Kat. C – duety jednorodne i niejednorodne, w skład których wchodzą studenci uczelni wyższych – czas programu max. 10 minut
• Kat. D – zespoły dowolne do max. 5 osób (trio, kwartet, kwintet), w skład których wchodzą studenci uczelni wyższych, gdzie akordeon pełni rolę wiodącą – czas programu max. 12 minut

4. W kategoriach I-IV obowiązuje program dowolny o zróżnicowanym charakterze pod względem stylu, formy z uwzględnieniem jednego utworu oryginalnego autorstwa kompozytora polskiego(utwór samodzielny lub część utworu cyklicznego). 

5. W kategoriach A, B, C i D obowiązuje program dowolnyz uwzględnieniem wiodącej roli akordeonu. Zabrania się uczestnictwa nauczyciela prowadzącego.

6. Kolejność występów zostanie ogłoszona drogą losowania przez organizatorów

7. Przesłuchania uczestników będzie oceniać Jury:
• Przewodniczący – prof. dr hab. Klaudiusz Baran UMFC Warszawa
• Członkowie: prof. dr hab. Piotr Chołołowicz – AM Katowice / prof. dr. hab. Elżbieta Rosińska – AM Gdańsk / prof. Volodymyr Runchak /Ukraina Kijów/ Sekretarz mgr. Jakub Stefaniak.
Komisja Artystyczna będzie oceniała uczestników w skali punktowej od 1 do 25. Decyzje Jury są ostateczne.

8. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy laureatów oraz nagrody finansowe o których podziale zadecyduje Jury. 
• Grand Prix – 12 000 złotych
• I miejsce – 1 500 złotych
• II miejsce – 1 000 złotych
• III miejsce – 700 złotych. 
Laureaci mają obowiązek uczestniczyć w koncercie laureatów.

9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

10. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 8 czerwca 2023 roku. Formularz dostępny pod linkiem, należy przesłać na adres e-mail: konkursakordeonowy@zsmbialapodlaska.pl.

11. Wpisowe należy uiścić na konto bankowe: Rada Rodziców przy ZSM 73 8025 0007 0020 0471 2000 0010. Tytuł „Konkurs akordeonowy”
• Soliści (kat. I, II, III, IV) – 100 zł
• Zespoły kameralne (kat. A, B, C, D) – 300 zł

Baza noclegowa:
• Hotel CAPITOL, ul. Władysława Reymonta 3, 21-500 Biała Podlaska, tel.  83 344 23 58
• Hotel SKALA,ul. Artyleryjska 1, 21-500 Biała Podlaska, tel: 723 231 333
• Dom Wycieczkowy PODLASIE, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, 21-500 Biała Podlaska, tel: 83 343 45 50

Akordeoniści Jakub Palinowski i Marcel Semeniuk na wystawie „Bogusław Kaczyński - z Białej Podlaskiej w świat” © Jacek Krajewski
Akordeoniści Jakub Palinowski i Marcel Semeniuk na wystawie „Bogusław Kaczyński – z Białej Podlaskiej w świat” © Jacek Krajewski
reklamaspot_img
reklamaspot_img
reklamaspot_img
reklamaspot_img
reklamaspot_img
reklamaspot_img

Również popularne