REKLAMA

Konkurs Kiepury po raz dziewiąty! Wokalne zmagania w Krynicy rozpoczynają się 24 listopada

Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Jana Kiepury jest jednym z najważniejszych wydarzeń powstałego w 1986 roku Krynickiego Towarzystwa Kulturalnego im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju. Pierwszą edycję zorganizowano w 2013 roku, honorowy patronat objęła wtedy Marta Eggerth (w kolejnych edycjach Marjan Kiepura). Dyrektorem Artystycznym od początku jest profesor Tadeusz Pszonka.

W jury Konkursu zasiadają artyści i profesorowie wydziałów wokalnych. Przewodniczącym będzie prof. dr hab. Ryszard Karczykowski, a wiceprzewodniczącym prof. dr hab. Tadeusz Pszonka, wspomagani przez prof. Evę Blahovą (Słowacja), Wiktora Bockmana (Szwajcaria) oraz prof. dr hab. Mariolę Cieniawę (Polska).

W tej edycji pojawi się 29 uczestników, którzy zgodnie z Regulaminem w pierwszym etapie muszą przygotować i zaprezentować, w czasie nie przekraczającym 17 minut, dowolną arię operową kompozytora włoskiego i kompozytora słowiańskiego oraz 2 pieśni polskie i niemieckie (lub austriackie), skomponowane do 1939 roku. Jury dokonuje wyboru repertuaru. W drugiej finałowej rundzie śpiewacy muszą wykonać dwie dowolne arie operowe o zróżnicowanym charakterze oraz arię operową kompozytora polskiego. Przewidziane są trzy nagrody regulaminowe: I Nagroda: 7.000 PLN, II Nagroda: 5.000 PLN, III Nagroda 3.000 PLN.

Wszystkie przesłuchania i koncerty są otwarte dla publiczności. Konkurs rozpoczyna się 24 listopada (I etap), 26 listopada odbędzie się Koncert Laureatów w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego.

Jury podczas obrad VIII edycji w 2021 roku w Krynicy - Zdroju © archiwum organizatora Konkursu
Jury podczas obrad VIII edycji w 2021 roku w Krynicy – Zdroju © archiwum organizatora Konkursu
reklamaspot_img
reklamaspot_img
reklamaspot_img
reklamaspot_img
reklamaspot_img
reklamaspot_img

Również popularne