REKLAMA

Cezary Duchnowski i Beniamin Bukowski napiszą „Operę o Warszawie. Najlepsze miasto świata”

Utwór oparty na motywach książki Grzegorza Piątka „Najlepsze miasto świata” upamiętniać będzie odbudowę Warszawy po II wojnie światowej. Przygotowania do inscenizacji opery mają rozpocząć się w czerwcu 2024. Premiera planowana jest jesienią 2025. Projekt finansowany jest ze środków m.st. Warszawy.

Muzykę opery napisze kompozytor Cezary Duchnowski, laureat Międzynarodowej Trybuny Muzyki Elektroakustycznej UNESCO (Rzym 2004) i Konkursu Wykonawstwa Muzyki Współczesnej „Gaudeamus” w Holandii, profesor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Komponuje muzykę wokalną, symfoniczną i kameralną, elektroakustyczną i polimedialną, które realizuje w instalacjach dźwiękowych oraz teatrze. Ważne miejsce w jego twórczości zajmuje improwizacja.

Wybraliśmy pracę, która pozostawała w dobrej równowadze pomiędzy wartościami artystycznymi a komunikacyjnymi wobec trzech, do pewnego stopnia różnych publiczności: Warszawskiej Jesieni, Teatru Wielkiego – Opery Narodowej i Sinfonii Varsovii – stwierdza kompozytor Jerzy Kornowicz, członek jury literackiego i przewodniczący jury kompozytorskiego. Jak czytamy w uzasadnieniu charakteryzuje się ona wybitnym warsztatem kompozytorskim, opanowaniem różnych środków wyrazu, w tym elektroniki, orkiestracji, użycia chóru, jak również wnosi element emocjonalny, jakości subiektywne.

Za treść literacką opery odpowiadać będzie Beniamin Bukowski, reżyser i dramaturg, którego teksty realizowali m.in. András Dömötör, Carlo Brandt, Julia Szmyt, Tomasz Kaczorowski, Katarzyna Kalwat. Jego dramaty były tłumaczone na język angielski, niemiecki, francuski, białoruski, ukraiński, gruziński i węgierski.

Prace wykończeniowe na Rynku Starego Miasta © Archiwum Fotograficzne Zbyszka Siemaszki, Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 51-543-1
Prace wykończeniowe na Rynku Starego Miasta © Archiwum Fotograficzne Zbyszka Siemaszki, Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 51-543-1

Zamówienia na współczesną operę zdarzają się rzadko, a pomysł na utwór z takim epickim rozmachem jest imponujący– mówi dramaturg Piotr Gruszczyński, przewodniczący jury literackiego. – Wielkim zobowiązaniem był też autorytet organizatora konkursu, czyli Sinfonii Varsovii. Zdecydowaliśmy się na konkurs zamknięty, do którego zaprosiliśmy najmocniejszych autorów młodszej generacji piszących dla teatru. Ostatecznie wybraliśmy autora, który naszym zdaniem jest obietnicą dramaturgicznie silnego i pasjonującego libretta. Gotowi wspierać rozwój utworu czekamy bardzo na jego premierę.

Wyboru zwycięskich prac spośród zgłoszeń konkursowych dokonały dwa grona jurorskie – literackie i kompozytorskie.

Zamówiona opera będzie przeznaczona do wykonania na wielkiej scenie przez dużą obsadę wykonawczą z udziałem elektroniki i projekcji audiowizualnych. Ma być dziełem komunikatywnym i nowoczesnym, czerpiącym z nowych środków wyrazu i współczesnego języka muzycznego, nawiązującym jednocześnie do tradycyjnych form operowych.

Organizatorem projektu jest Sinfonia Varsovia, która pracuje nad nim wraz z instytucjami partnerskimi: Teatrem Wielkim – Operą NarodowąMiędzynarodowym Festiwalem Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” i Muzeum Warszawy.

Więcej informacji znajduje się na stronie Sinfonii Varsovii.

reklamaspot_img
reklamaspot_img
reklamaspot_img

Również popularne