REKLAMA

„Operowe światy Stanisława Moniuszki”. Książka Ryszarda Daniela Golianka i Ziemowita Wojtczaka ukazała się nakładem PWM

„Operowe światy Stanisława Moniuszki” to najnowsza książka Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, w której dokonano dogłębnej analizy stylu operowego tego wybitnego kompozytora. Autorzy, Ryszard Daniel Golianek i Ziemowit Wojtczak, przedstawiają swoje osobiste perspektywy badawcze oparte na ich doświadczeniach związanych z twórczością sceniczną ojca opery polskiej.

„Operowe światy Stanisława Moniuszki” to nie tylko analiza stylu, ale także zaproszenie do dogłębnego zrozumienia dziedzictwa muzycznego tego wybitnego kompozytora. Część pierwsza książki to przewodnik po sześciu Moniuszkowskich dziełach operowych. W części drugiej autorzy konfrontują kompozytora z założeniami i normami gatunkowymi opery włoskiej, francuskiej i niemieckiej. Poszukując w twórczości Moniuszki elementów słowiańskich, pokazują w jaki sposób jego kompozycje przyczyniły się do powstania polskiej opery narodowej

Różne specjalizacje zawodowe autorów zapewniły zróżnicowaną perspektywę interpretacyjną dzieł operowych kompozytora. Ziemowit Wojtczak, artysta śpiewak oraz wykładowca wokalistyki, dzięki wieloletniemu doświadczeniu scenicznemu dokonał nie tylko dogłębnej analizy twórczości Stanisława Moniuszki, lecz także wyraził pasję do dzieł kompozytora. Ryszard Daniel Golianek, muzykolog i historyk muzyki XIX wieku skupił się w swoich zainteresowaniach badawczych na operze jako jednym z kluczowych elementów epoki. Połączenie świata artystycznego i wykonawczego ze światem muzykologicznym i teoretycznym jest interdyscyplinarnym spojrzeniem na problematykę teatru muzycznego.

© materiały prasowe PWM

Ryszard Daniel Golianek i Ziemowit Wojtczak przekazując czytelnikom książkę „Operowe światy Stanisława Moniuszki liczą na zainteresowanie miłośników twórczości tego jakże ważnego dla naszej kultury kompozytora, na wypełnienie luki w wiedzy dotyczącej omawianego kręgu jego spuścizny, ale i na swoistą demitologizację narosłych przez półtora wieku wyobrażeń, przekonań i bezkrytycznych apologii (z fragmentu „Wstępu”). Profesor Małgorzata Komorowska pisze w recenzji, że tak szerokiej formuły w omówieniach oper […] w polskim piśmiennictwie dotąd nie było […] .

Publikacja powstała w ramach projektu i wydana w serii „Dziedzictwo Muzyki Polskiej”. Na okładce wykorzystano zdjęcie Adama Kruszewskiego jako Miecznika w „Strasznym dworze” w reżyserii Davida Pountneya z 2015 roku na scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej autorstwa Krzysztofa Bielińskiego.

Adam Kruszewski jako Miecznik w „Strasznym dworze” w reżyserii Davida Pountneya , TW – ON, 2015 © Krzysztof Bieliński
Adam Kruszewski jako Miecznik w „Strasznym dworze” w reżyserii Davida Pountneya , TW – ON, 2015 © Krzysztof Bieliński

Książkę można znaleźć w księgarniach muzycznych w całym kraju oraz księgarniach internetowych: pwm.com.pl, empik.com, alenuty.pl, liber.pl.

Informacje o wydawcy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne jest instytucją kultury od 1945 roku specjalizującą się w wydawaniu materiałów nutowych oraz książek z zakresu muzyki klasycznej, jazzu i muzyki filmowej. Oferta wydawnicza obejmuje dzieła muzyki dawnej i współczesnej, repertuar polski i światowy, nuty przeznaczone dla amatorów i specjalistów, publikacje o charakterze pedagogicznym, naukowym i popularnym oraz obszerny katalog wydawnictw książkowych i leksykograficznych.

PWM to jedna z najważniejszych instytucji muzycznych w Polsce, promująca wśród zagranicznych partnerów twórczość rodzimych kompozytorów. Jest także przedstawicielem czołowych zagranicznych wydawców na terenie kraju. W 2019 roku PWM poszerzyło swoją działalność o nową markę fonograficzną – ANAKLASIS. Jest wydawcą „Ruchu Muzycznego”. Gromadzone od początku działalności w archiwach Instytucji zasoby udostępniane są w Polskiej Bibliotece Muzycznej – cyfrowej bazie zbierającej unikatowe materiały nutowe i ikonograficzne.

W ramach projektu „Dziedzictwo Muzyki Polskiej” Oficyna zabezpiecza dziedzictwo muzyczne czasu zaborów i prowadzi działania przybliżające twórczość i działalność artystyczną tamtych czasów m.in. w ramach Kursu Edytorstwa Muzycznego oraz najnowszej serii podcastów „DNA Muzyki Polskiej”. PWM inicjuje działania edukacyjne będąc głównym organizatorem popularnych Dni Edukacji Muzycznej.

reklamaspot_img
reklamaspot_img
reklamaspot_img

Również popularne