REKLAMA

Orfeusz, Orliński i Plewniak. Koncert nadzwyczajny w Filharmonii Narodowej w Warszawie z udziałem Józefa Jakuba Orlińskiego i Stefana Plewniaka

W koncertowej wersji „Orfeusza i Eurydyki”, arcydzieła Christopha Willibada Glucka, pod batutą Stefana Plewniaka w tytułowej roli wystąpi Jakub Józef Orliński, słynny polski kontratenor. Artyści zaprezentują wiedeńską wersję dzieła, pochodzącą z 1762 roku.

To najsłynniejsza opera kompozytora. Piotr Maculewicz pisze na stronie Filharmonii Narodowej: Na początku swojej kariery Christoph Willibald Gluck chętnie korzystał z konwencjonalnych tekstów najsławniejszego librecisty epoki, Pietra Metastiasia. Przełomem okazało się spotkanie z Ranierim de’Calzabigim (początkowo jednym z epigonów, później zaś – krytyków idiomu metastazjańskiego). Włoch, długo działający w Paryżu i zafascynowany nowymi oświeceniowymi prądami, uważał styl obrosłej konwencjami dramma per musica za nienaturalny, nieoddający prawdziwej ekspresji uczuć. Za nieracjonalne uznawał mechaniczne powtórzenia da capo, krytykował pustą wirtuozerię ówczesnych gwiazd sceny. Pierwszym owocem ich operowej współpracy (po balecie „Don Juan:, 1761) była opera „Orfeo ed Euridice” wystawiona w wiedeńskim Burgtheater w 1762.

Dzieło to dołączyło do długiego szeregu wspaniałych umuzycznień mitu orfickiego, obecnego w operze od samego jej florenckiego zarania na przełomie XVI i XVII wieku. W rolę Orfeusza wcielił się sławny kastrat Gaetano Guadagni, pierwszą zaś Eurydyką była Lucia Clavereau. „Orfeo ed Euridice” była formą tzw. azione teatrale, prezentowaną z założenia kameralnie, w skromnej inscenizacji, przeznaczoną raczej do prywatnych wykonań.

Innowacje Glucka i jego librecisty wyrażały się w przełamaniu dominacji arii da capo na rzecz struktur stroficznych i rondowych, preferowaniu sylabicznej deklamacji tekstu, rezygnacji z recytatywu secco na rzecz ekspresyjnego accompagnato, ponadto w swobodnych, dalekich od schematyzmu następstwach różnych form muzycznej narracji, koncypowanych integralnymi scenami, nie zaś rozwijanych wokół statycznych arii.

19 stycznia w Filharmonii Narodowej Orkiestrę i Chór Il Giardino d’Amore poprowadzi jej twórca, Stefan Plewniak. W partii tytułowej wystąpi Jakub Józef Orliński, towarzyszyć mu będą Natalia Kawałek (jako Eurydyka) i Sylwia Stępień (jako Amor). Dzień wcześniej, 18 stycznia, dzieło zostało zaprezentowane w Filharmonii w Szczecinie.

reklamaspot_img
reklamaspot_img
reklamaspot_img
reklamaspot_img
reklamaspot_img
reklamaspot_img

Również popularne