REKLAMA

„Tibia, tuba, fistula”. Dawna Muzyka Dęta w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiui

Tegoroczna edycja festiwalu Forum Musicum odbędzie się w dniach 13–20 sierpnia 2022 roku. Kończący Festiwal Wielki Bal Renesansowy pozwoli publiczności na wspólną zabawę przy muzyce, tak jak bywało to w dawnych wiekach.

Tibia, tuba, fistula – tymi łacińskimi terminami średniowieczni teoretycy bardzo ogólnie określali rozliczne instrumenty dęte, wykorzystywane w różnych sytuacjach, czy to do podkreślania chwały władzy, subtelnego muzykowania w komnatach, czy też podczas ludowych zabaw. Niektóre z nich przywieziono spoza Europy z wojen krzyżowych. To różnorodne instrumentarium w wiekach XIV i XV dzielono w bardzo prosty sposób na dwie grupy: instrumenty głośne i ciche, a każda z nich przeznaczona była do odmiennych celów.

Cohaere Ensemble © Dariusz Jackowski
Cohaere Ensemble © Dariusz Jackowski

Pierwsza grupa służyła do grania na wolnym powietrzu muzyki ceremonialnej i tanecznej. Instrumenty z drugiej grupy mogły grać z instrumentami strunowymi i towarzyszyć śpiewowi. Wraz z rozwojem wielogłosowości poszczególne grupy stworzyły całe rodziny instrumentów różnej wielkości. W czasach renesansu budowano instrumenty sięgające swą skalą w dół i w górę do granic możliwości. Wreszcie nowy, barokowy styl odchudził to wybujałe instrumentarium i wyłonił z tych rodzin ich najzdolniejszych członków, czyniąc z nich solistów. Jednak także i w tych czasach, gdy tylko sytuacja wymagała wyjątkowego splendoru, instrumenty dęte łączyły swe siły.

Owe grupy instrumentów dętych usłyszymy podczas tegorocznej edycji Forum Musicum nie tylko w sytuacjach koncertowych. Dwa wydarzenia będą miały charakter nieco bardziej autentyczny – średniowieczne muzykowanie na głośnych instrumentach dętych odbędzie się w przestrzeni miejskiej Wrocławia.

Podczas koncertów usłyszymy instrumenty dęte w kilku odsłonach, każda z nich reprezentować będzie inną epokę. Wychodząc od średniowiecznych instrumentów głośnych, udamy się w podróż z biegiem historii. Usłyszymy subtelne renesansowe flety traverso w różnorodnym repertuarze muzyki francuskiej i włoskiej. Cornetti i puzony zagrają pełną przepychu muzykę wenecką XVII wieku, oboje, fagoty oraz gość specjalny: musette de cour, wprowadzą nas w dojrzały styl osiemnastowiecznego baroku. Zespół Harmoniemusik zagra dzieła doby klasycyzmu, w tym utwory Mozarta.

W programie festiwalu w Narodowym Forum Muzyki znajdą się również akcenty wrocławskie. Program zespołu Harmoniemusik składa się w całości z utworów pochodzących z rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego. Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że rozbrzmiewały one podczas spotkań, zabaw i wieczornych spacerów wrocławian na przełomie wieków XVIII i XIX wieku. Podczas Wielkiego Balu Renesansowego zabrzmi muzyka pochodząca z jednej z najważniejszych i największych europejskich kolekcji tańców – zbioru braci Hessenów wydanego we Wrocławiu w roku 1555.

Nie zabraknie też młodych wykonawców – jak zwykle pojawi się wybitny Laureat kaliskiego Festiwalu Młodzieżowych Zespołów Muzyki Dawnej Schola Cantorum. Pełny program znajduje się tutaj.

reklamaspot_img
reklamaspot_img

Również popularne